Information till dig som är kund i Sommarbutikens nätbutik

Denna information gäller dig som är kund i Sommarbutikens nätbutik. Syftet är att ge mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter när du skapar en inloggning och handlar hos oss på nätet.

Uppdaterad: 29 maj 2020

VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

När du skapar ett konto eller handlar i Sommarbutikens nätbutik är Enskild firma Mikael Pettersson det bolag som ansvarar för dina personuppgifter. Det kallas enligt lagen för att man är personuppgiftsansvarig.

VARIFRÅN KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER

Den främsta källan till dina personuppgifter är du själv, exempelvis när du skapar ett användarkonto och gör en beställning. Exempel på sådana personuppgifter är namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, leveransadress och önskat betalsätt.

Personuppgifter skapas också som ett resultat av att du handlar i Sommarbutikens nätbutik, använder tjänster och kommunicerar med oss. Vi kan exempelvis spara besöks- och ärendehistorik eller på annat sätt dokumentera hur du agerat på kommunikationen från oss eller hur du nyttjat olika tjänster online.

Om du inte lämnar de personuppgifter som efterfrågas kan vi inte kan erbjuda dig de tjänster som ingår i vårt erbjudande. Vi anger tydligt när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller få del av viss produkt, tjänst eller erbjudande.

VILKA KAN VI DELA DINA PERSONUPPGIFTER MED

Dina personuppgifter delas inte med någon. Personuppgiftshanteringen kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än de som vi redan informerat dig om.

SÅ BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH VARFÖR

Som kund i Sommarbutikens nätbutik hanteras dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av den lagliga grund som anges nedan.


Ändamål

För att hantera ditt användarkonto, exempelvis:Skapa och administrera ditt konto, följa orderhistorik, hantera historik exempelvis om betalsätt.  Påminna om kvarglömda produkter i varukorgen.


För att kunna hantera dina beställningar exempelvis: Leverera beställda varor inklusive avisering av leverans samt kontakt vid avvikelse.


Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter på dina personliga sidor.  
Hantera din betalning på ett säkert sätt med olika betalmetoder. 
Hantera reklamationer och garantiärenden för beställd eller köpt produkt.


Ekonomistyrning, bokföring och redovisning. Vi använder dina transaktioner för vår bokföring och redovisning. 
Laglig grund

För att fullgöra vårt avtal med dig  


För att fullgöra vårt avtal med dig  


För att fullgöra rättslig förpliktelse  För att fullgöra rättsliga förpliktelser

SÅ LÄNGE VI BEHÅLLER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål eller i de fall uppgifterna måste sparas på grund av lagkrav, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras.


DINA RÄTTIGHETER

Enligt Dataskyddsförordningen har du som kund vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling exempelvis direktmarknadsföring. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten.

VEM KONTAKTAR DU

Om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter kan du alltid kontakta Sommarbutiken . Om du vill utöva din lagstadgade rättighet att begära tillgång till dina personuppgifter eller få personuppgifter raderade skickar du ett underskrivet brev till postadressen nedan. Du kan också bifoga underskrivet brev till info@sommarbutiken.com och ange GDPR-begäran i ämnesraden. Brevet ska innehålla ditt fullständiga namn, personnummer, att det gäller dig som kund i Sommarbutikens nätbutik, vilken rättighet du vill utöva och beskrivning av ärendet samt din underskrift.

Sommarbutiken
c/o Mikael Pettersson 
Johannesbäcksgatan 64 A
754 33 Uppsala

Du kan alltid kontakta Sommarbutiken för eventuella synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter.

Butiksföreståndare

Mikael Pettersson
mikael@sommarbutiken.com