Hitta hitFrån E4:an sväng av vid trafikplats Ångersjön och följ skyltarna mot Långvind. Följ vägen 11 km, sväng därefter höger i en trevägskorsning med skyltarna ”Långvinds fritidsområde” och ”Sommarbutik”.
Fortsätt lite drygt 5 kilometer tills du passerar en stor skylt med karta, och efter den på höger sida ligger Sommarbutiken.